• ดอยม่อนจอง 2วัน 1คืน

    ช่วยแชร์ด้วยนะครับ   4   ดอยม่อนจอง ถ้าได้ลอง(ไป)แล้วจะเลิฟ.. ดอยม่อนจอง เป็น #เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นระหว่าง พ.ย – ก.พ. เท่านั้น เส้นทางการเดินส่วนใหญ่จะเป็นทางราบสลับกับทางชัน ซึ่งทางชันน้อยมาก ทางชันที่เด่นชัดจะเป็นบริเวณ…